รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท MBA การตลาด ม.รามคำแหง รุ่นที่ 17 
ภายใต้แนวคิด Innovative Marketing
เรียนวันอาทิตย์ ณ ม.รามคำแหง หัวหมาก 

รับสมัครวันนี้ - 15 กันยายน 2563 โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด เหมาะสำหรับผู้สนใจเรียนรูู้ และเข้าใจการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการ ซึ่งการศึกษาในระดับปริญญาโท จะเสริมจุดแข็ง และลดข้อผิดพลาดในการดำเนินธุรกิจ โดยกระบวนการเรียนรู้ครอบคลุมหลักการพื้นฐานทางธุรกิจ นอกเหนือจากนั้น การเรียนการสอนยังมุ่งเน้น กรณ๊ศึกษา

โครงการ M.B.A. for IT-Smart Program ภายใต้แนวคิด Innovative Marketing & Digital Marketing เพื่อส่งเสริมให้นักการตลาด รุ่นใหม่ ต้องสามารถปรับตัว และเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าใจหลักการ และนำแนวคิดต่างๆ ไปปรับใช้และพัฒนาธุรกิจได้ เช่น แนวคิด Marketing 4.0, Omnichannel, Digital Marketing, Social Media Marketing ตลอดจนแนวคิดการบริหารจัดการข้อมูล Big Data และ Data Mining โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในแต่ละสาขาวิชา


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

- ต้องการมีความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่
- ต้องการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ
- ต้องการพัฒนาตนเองทางด้านการตลาด
- ต้องการแนวคิดทางบริหาร เพื่อพัฒนาธุรกิจ
- เจ้าของธุรกิจ ต้องการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล
- อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง แต่ไม่เข้าใจโลกธุรกิจ
- เคยผิดพลาดการลงทุน เพราะขาดมุมมองในมิติต่างๆ

สิ่งที่จะได้รับเมื่อเข้าเรียน

สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับเมื่อเข้าศึกษา โดยโครงการฯ ไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมจากนักศึกษาอีก
1. หนังสือ/เอกสารประกอบการเรียน
2. น้ำดื่ม 1 ขวดต่อวัน
3. ประกันอุบัติเหตุ 2 ปี วงเงิน 100,000 บาท
4. กิจกรรมปฐมนิเทศ (Click เพื่อดูตัวอย่างกิจกรรม)
5. กิจกรรมศึกษาดูงาน โดยโครงการฯ เป็นผู้กำหนดสถานที่ (Click เพื่อดูตัวอย่างกิจกรรม)
6. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ (Click เพื่อดูตัวอย่างกิจกรรม)
7. ชุดสูทสากล 1 ชุด เสื้อ และกางเกง/กระโปรง
8. เสื้อโปโล 1 ตัว
9. Coffee Break 1 ชุดช่วงเช้า
10. อาหารกลางวัน และอาหารเย็น
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

http://3m-it.ru.ac.th/apply


ส่วนหนึ่งของ Testimonial ซึ่งนักศึกษาได้ถ่ายทอดความรู้สึกจากการเรียน

สามารถสอบถามข้อมูลได้จาก www.3m-it.ru.ac.th หรือ ติดต่อ 02-310-8588 หรือ 087-591-1401
ก่อนจากกัน มีภาพประทับใจจากมหาบัณฑิตโครงการ IT-Smart Program โพสกันไว้ เลยฝากไว้แบ่งปัน ระยะเวลาประมาณ 2 ปี ที่นี่มีอะไร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

http://3m-it.ru.ac.th/applyติดตาม/แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตลาด
สามารถติดตามข่าวสาร และแลกเปลี่ยบข้อมูลผ่าน Open Chat ของโครงการฯ ได้ที่

Innovative Marketing by MBA for IT-Smart Program

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า