ปัญหาโลกแตกของเด็กการตลาดหลายคน ระหว่างแคมเปญ และคอนเทนต์  พูดวกไป วนมา สรุปก็คือ ไม่เข้าใจบริบทของ 2 คำนี้ ซึ่งหากแปลภาษาตรงๆ ก็จะเข้าใจได้ง่ายๆ แต่ตอนนำเสนอผลงาน ก็ยังแยกบทบาทของ 2 คำนี้ไม่ออก จะขออธิบายแบบง่ายๆ แล้วกัน

แคมเปญ (Campaign) ในเชิงธุรกิจ หมายถึง แผนกิจกรรมที่มีการกำหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ ไว้ชัดเจน ยกตัวอย่าง แคมเปญ UNIQLO บริษัทเสื้อผ้าชั้นนำจากญี่ปุ่น  โดย CEO Tadashi Yanai ได้กล่าวว่า “We [Uniqlo] are not a fashion company. We are a technology company.” โดยครั้งหนึ่งได้ออก Digital Marketing Campaign โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงให้เห็นว่า UNIQLO เป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมเป็นหัวใจสำคัญ



โดยการสร้างแคมเปญในออสเตรเลียกว่า 100 แห่งทั่วออสเตรเลีย และ Online โดยแคมเปญ ใช้ป้ายโฆษณาดิจิทัลเป็นภาพเคลื่อนใหว เพื่อส่งมอบรหัสผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยป้ายโฆษณาจะอยู่ตามแหล่งชุมชน และร้าน UNIQLO ทั่วประเทศออสเตรเลีย


ลูกค้าสามารถถอดรหัสได้โดนการถ่ายภาพ จากนั้นอัพโหลดรหัสไปยัง Website เพื่อแลกรับตัวอย่างจากชุดเสื้อผ้า HEATTECH

ลูกค้าเมื่อเข้าไปสู่ Website จะได้รู้เกี่ยวกับประโยชน์ของ HEATTECH ก่อนส่งไปหน้าผล ซึ่งจะเป็นตัวอย่างเสื้อยืด หรือรหัสคูปอง เพื่อเป็นส่วนลดในร้านค้า โดยเป็นการสร้างประสบการณ์ (Customer Experience) และนำไปแชร์ในโซเชียลเพื่อกระตุ้นให้คนรอบข้าง ค้นหารหัสของตนเองผ่าน Video ใน YouTube หรือ Facebook

และในหลายครั้งจะสามารถเห็นแคมเปญ ในลักษณะของกิจกรรมเฉลิมฉลลอง เทศกาล หรือครบรอบวันเกิดเป็นต้น หากยกตัวอย่างที่ทุกๆคนจะเห็นภาพได้ชัดเจนมากที่สุดอีกหนึ่งแคมเปญ คงหนีไม่พ้น 11.11 ของอาลีบาบา (Alibaba) ซี่งเริ่มต้นเมื่อปี 2009 เป็นปีแรกที่อาลีบาบา ได้หยิบวันคนโสด หรือ 11.11 มาจัดแคมเปญช้อปปิ้งออนไลน์ สู่มหกรรมชีอปปิ้งระดับโลก และมาการจัดเป็นประจำทุกปี


คอนเทนต์ (Content) หากแปลความหมายตรงๆ สั้นๆ ง่ายๆ ก็คือ เนื้อหา เรื่องราว ซึ่งมักเป็นคำที่ได้ยินเป็นทับศัพท์กันบ่อย และจากได้พูดคุยกับหลายๆ คนมาเลยจับประเด็นได้ว่า บางคนต้องการสื่อความหมายมากกว่านั้น โดยเฉพาะนิสัยคนไทย อะไรๆ ก็คอนเทนต์  แต่พอถามว่าจะทำอะไร ก็ตอบไม่ถูก ซึ่งบางครั้งพอสรุปแล้ว ก็เข้าใจได้ว่าหลายคนต้องการจะสื่อสารถึง Content Marketing หรือบางครั้งก็คือ Campaign Content ซะมากกว่า

คอนเทนต์มาร์เก๊ตติ้ง (Content Marketing) ซึ่งเป็นการสร้าง "เนื้อหา" เพื่อประโยชน์ทางการตลาด ในรูปแบบการสร้างการรับรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น อินโฟกราฟฟิก (Infographic), บทความ, วิดีโอ, รูปภาพ, เสียง ผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ซึ่ง Content Marketing นั้นอาจจะมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป หากมีเวลาจะมาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งนะครับ

แคมเปญ คอนเทนต์ (Campaign Content) เป็นการสร้างเนื้อหา เพื่อนำเสนอกิจกรรมทางการตลาด
ซึ่งผมได้อ่านบทความและมีประโยคหนึ่งโดนใจมาก เลยอยากมาแบ่งปันใหัฟัง

"When the campaign is over, the content remains"

"เมื่อกิจกรรมการตลาดนั้นจบไป แต่เนื้อหาที่เราเคยสื่อสารออกไปนั้นจะยังเป็นที่จดจำอยู่"

จึงเห็นได้ว่าในหลายๆครั้ง การเข้าใจความหมาย และการผสมผสานความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงเป็นหลักสำคัญอย่างหนึ่งที่เราจะสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง ซึ่งอีกหนึ่งประโยคที่ผมอ่านแล้วรู้สึกได้ว่า เป็นบทสรุปได้ดีมากเช่นกัน

"Campaign + Content = Success"

"แคมเปญ+คอนเทนต์=ความสำเร็จ"

บทสรุปสุดท้าย ในหลายๆ ครั้ง เราจะเห็นได้ว่า Campaign เปรียบเสมือนกิจกรรมหลัก ต้องการสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ โดยการกำหนด Campaign Content และมีการสร้าง Content ย่อยๆ เพื่อสร้างเรื่องราว สร้างการรับรู้ ตามเป้าหมายของ Content Marketing ที่กำหนด

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการแลกเปลี่ยนความคิดลอง Comment มาแลกเปลี่ยนกันครับ

Reference:
www.grindstone.com.au/campaigns-vs-content/
www.spoonagency.com/blog/campaigns-or-content-marketing
www.shortyawards.com/9th/uniqlo-uncover

ติดตาม/แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตลาด
สามารถติดตามข่าวสาร และแลกเปลี่ยบข้อมูลผ่าน Open Chat ของโครงการฯ ได้ที่

Innovative Marketing by MBA for IT-Smart Program



Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า