SEO

SEO ย่อมาจากคำว่า “Search Engine Optimization” เป็นการปรับแต่งเว็บไซต์ ทั้ง on page และ off page เพื่อให้ติดอันดับต้นๆ ของ Search Engine เข้าใจง่ายๆ คิดว่าลูกค้าจะพิมพ์ต้นหาอะไร แล้วการแสดงผล ที่อยู่อันดันต้นๆ จะเป็นเว็บไซต์อะไรที่จัดแสดง (ไม่รวมกับการแสดงผลที่มีคำว่า โฆษณา หรือ Ad นะ เพราะกลุ่มนี้คือเสียเงินซื้อ keyword เป็น SEM) ยกตัวอย่างดีกว่า สมมุติเราค้นหาใน Google พิมพ์ว่า เรียนต่อ MBA การตลาด ราม แล้วผลลัพธ์ ที่แสดงขึ้นมาในอันดับต้นๆ คือผลลัพธ์จาก SEO ซึ่งกระบวนการทำ SEO เป็นเรื่องที่คุยกันอีกยาว เอาไว้มีเวลาจะมาอธิบายให้ฟัง

ข้อดี SEO หากเราเข้าใจและปรับแต่งเว็บไซต์ของเราตามกฏของ Google ได้ ก็จะสามารถขึ้นอันดับต้นต้นๆ ของการค้นหาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่า
ข้อเสีย SEO จะอาศัยระยะเวลาในการดำเนินการ ต้องมีการปรับแต่งเว็บไซต์ ตามกฏเกณฑ์ใหม่ๆ ของ Search Engine เสมอ ตลอดจน จะต้องมีการอัพเดทสถานะของเว็บไซต์ อยู่เป็นประจำ

SEM

SEM ย่อมาจากคำว่า "Search Engine Marketing" เป็นการผสมคำกันระหว่างคำว่า "Search Engine" หรือเข้าใจง่ายๆ ก็คือเครื่องมือค้นหาบนอินเตอร์เน็ต อย่าง Google เป็นต้น และคำว่า "Marketing" หรือ การตลาด เข้าด้วยกัน 
สรุปเข้าใจง่ายๆ "SEM" หรือ "Search Engine Marketing" ก็คือ การจ่ายเงิน ซื้อ Ad ใน Search Engine เอาง่ายกว่านั้น คิดถึง Google Adwords แล้วกัย โดยการจ่ายเงินให้กับ คำ หรือ กลุ่มคำ ที่เราคาดหวังว่า เมื่อคนพิมพ์ค้นหาเราบน Google แลัว จะเจอเว็บไซต์ของเรา ส่วนค่าใช้จ่าย ก็จะจ่ายเป็น Click ที่คน Click เข้ามา ประกอบกับกลุ่มคำที่เราตั้งให้คนหา มีคนซื้อกลุ่มคำเดียวกับเราเยอะหรือเปล่า ราคาก็จะปรับตามไปตามจำนวนคู่แข่งที่ต้องการ Keywords เดียวกับเรา 

ข้อดี SEM คือ อันดับของเว็บไซต์ เราจะขึ้นอันดับต้นๆ ได้โดยไม่เสียเวลา
ข้อเสีย SEM สั้นๆ คือค่าใช้จ่ายต่อ Keywords ที่มีการแข่งขันของคู่แข่งเรา 


SMO

SMO ย่อมาจากคำว่า "Social Media Optimization" เป็นการปรัยแต่ง Soclai Media ของเราเอง ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างชุมชน (Community) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พูดให้เข้าใจง่ายๆ เมื่อเรามีช่องทางหลัก เช่น เว็บไซต์ ของเราแล้วแล้ว เราอาจใช้สื่อ Social Media ต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Youtube เป็นช่องทางในการสื่อสาร ส่งข้อมูล ตลอดจนการรับข่าวสาร เพื่อประโยชน์สูงสุดของธุรกิจ 


จากภาพ จะเห็นได้ว่า Social Media ทั่วโลกที่ใช้กันมีอีกมาก ที่เรายังไม่รู้จัก เอาไว้มีเวลาจะมาอธิบายประเภทต่างๆ ของ Social Media ให้ฟังกันอีกครั้ง


ภาพจาก : https://hichamsouilmi.tumblr.com/post/184836245681/classic-social-media-landscape-2019ติดตาม/แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตลาด

สามารถติดตามข่าวสาร และแลกเปลี่ยบข้อมูลผ่าน Open Chat ของโครงการฯ ได้ที่

Innovative Marketing by MBA for IT-Smart Program1 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ใหม่กว่า เก่ากว่า