รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปริญญาโท MBA การตลาด ม.รามคำแหง รุ่นที่ 22
ภายใต้แนวคิด Innovative Marketing & Digital Marketing
เรียนเฉพาะวันเสาร์ หรือเฉพาะวันอาทิตย์  ณ ม.รามคำแหง หัวหมาก 


รับสมัครวันนี้ - 26 กุมภาพันธ์ 2566 โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การตลาด เหมาะสำหรับผู้สนใจเรียนรูู้ และเข้าใจการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการ ซึ่งการศึกษาในระดับปริญญาโท จะเสริมจุดแข็ง และลดข้อผิดพลาดในการดำเนินธุรกิจ โดยกระบวนการเรียนรู้ครอบคลุมหลักการพื้นฐานทางธุรกิจ นอกเหนือจากนั้น การเรียนการสอนยังมุ่งเน้น กรณีศึกษา

โครงการ M.B.A. for IT-Smart Program ภายใต้แนวคิด Innovative Marketing & Digital Marketing เพื่อส่งเสริมให้นักการตลาด รุ่นใหม่ ต้องสามารถปรับตัว และเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าใจหลักการ และนำแนวคิดต่างๆ ไปปรับใช้และพัฒนาธุรกิจได้ เช่น แนวคิด Marketing 5.0, Omnichannel, Digital Marketing, Social Media Marketing, Data-Driven ตลอดจนแนวคิดการบริหารจัดการข้อมูล Big Data และ Data Mining โดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในแต่ละสาขาวิชา

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใคร?

- ต้องการมีความรู้ด้านกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่
- ต้องการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ
- ต้องการพัฒนาตนเองทางด้านการตลาด
- ต้องการแนวคิดทางบริหาร เพื่อพัฒนาธุรกิจ
- เจ้าของธุรกิจ ต้องการปรับตัวสู่ยุคดิจิทัล
- อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง แต่ไม่เข้าใจโลกธุรกิจ
- เคยผิดพลาดการลงทุน เพราะขาดมุมมองในมิติต่างๆ

การเรียนด้วยระบบ Block Course

เรียนครั้งละ 1 วิชา เมื่อเรียนจบวิชา จัดสอบเสร็จ และเรียนวิชาใหม่ไปเรื่อยๆ จนจบหลักสูตร

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ทำงาน และศึกษาต่อไปด้วย ซึ่งสามารถเรียนรู้และทบทวน ครั้งละวิชา ศึกษาเชิงลึก ทำความเข้าใจในแต่ละวิชา ไม่ทำให้เรียนรู้หนักจนเกินไป ทั้งนี้ในปัจจุบันโครงการ มีระบบบันทึกวิดีโอ ให้นักศึกษาสามารถไปทบทวนเพิ่มเติมอีกด้วย
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

https://3m-it.ru.ac.th/apply


ส่วนหนึ่งของ Testimonial ซึ่งนักศึกษาได้ถ่ายทอดความรู้สึกจากการเรียน


ก่อนจากกัน มีภาพประทับใจจากมหาบัณฑิตโครงการ IT-Smart Program โพสกันไว้ เลยฝากไว้แบ่งปัน ระยะเวลาประมาณ 2 ปี ที่นี่มีอะไรสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

https://3m-it.ru.ac.th/apply
 

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า